Kỹ thuật của nhà nông với các giải pháp sáng tạo (Tập 6)

Nội dung Cuốn sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông (Tập 6) được trình bày các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VII (2016-2017) trong các lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông; chăn nuôi, thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo! | https https https HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN Chủ tịch Hội đồng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương LÊ MẠNH HÙNG Phó Chủ tịch Hội đồng Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật PHẠM CHÍ TH NH Thành viên PHẠM THỊ THINH NGUYỄN ĐỨC T I TRẦN THANH LÂM NGUYỄN HO I ANH 2 https https Tổ chức bản thảo NGÔ VĂN HÙNG PHẠM THỊ VÂN ANH 4 https LỜI NH XUẤT BẢN Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động lần thứ I từ năm 2004. Cuộc thi chứng tỏ sức sáng tạo to lớn của nông dân Việt Nam vừa phong phú vừa đa dạng. Những sáng tạo nảy sinh trong thực tiễn được người nông dân thiết kế thành các quy trình sản xuất các công cụ thiết bị hữu dụng và trở thành hàng hóa trên thị trường góp phần thúc đẩy sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội nâng cao đời sống cho nông dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Qua các lần tổ chức đến nay Cuộc thi đã trở thành phong trào sáng tạo của nông dân trong cả nước tạo môi trường cho nông dân tiếp cận với khoa học và công nghệ cùng cả nước tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhằm giúp bà con nông dân học tập áp dụng những giải pháp kỹ thuật trong Cuộc thi từ năm 2012 đến năm 2018 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam xuất bản tập I II III IV V của cuốn sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. Năm 2020 Nhà xuất bản tiếp tục xuất bản tập VI VII của cuốn sách. 5 https Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật được trình bày trong tập VI là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VII 2016-2017 trong các lĩnh vực cơ khí chế biến trồng trọt thủy nông chăn nuôi thủy sản. Qua nội dung cuốn sách hy vọng bà con nông dân áp dụng đưa nhanh các tiến bộ khoa học - kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp phát triển .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    75    1    15-07-2024
214    217    1    15-07-2024
17    328    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.