Kỹ thuật của nhà nông với các giải pháp sáng tạo (Tập 7)

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật được trình bày trong tập VII là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VIII (2019-2020) trong các lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông; chăn nuôi, thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo Cuốn sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông (Tập 7) dưới đây. | https https https HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN Chủ tịch Hội đồng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương LÊ MẠNH HÙNG Phó Chủ tịch Hội đồng Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật PHẠM CHÍ THÀNH Thành viên PHẠM THỊ THINH NGUYỄN ĐỨC TÀI TRẦN THANH LÂM NGUYỄN HOÀI ANH https https Tổ chức bản thảo NGÔ VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ DUNG HOÀNG THỊ THU HƯỜNG https LỜI NHÀ XUẤT BẢN Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động lần thứ I từ năm 2004. Cuộc thi chứng tỏ sức sáng tạo to lớn của nông dân Việt Nam vừa phong phú vừa đa dạng. Những sáng tạo nảy sinh trong thực tiễn được người nông dân thiết kế thành các quy trình sản xuất các công cụ thiết bị hữu dụng và trở thành hàng hóa trên thị trường góp phần thúc đẩy sản xuất nâng cao đời sống cho nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Qua các lần tổ chức đến nay Cuộc thi đã trở thành phong trào sáng tạo của nông dân trong cả nước tạo môi trường cho nông dân tiếp cận với khoa học và công nghệ cùng cả nước tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhằm giúp bà con nông dân học tập áp dụng những giải pháp kỹ thuật trong Cuộc thi từ năm 2012 đến năm 2018 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam 5 https xuất bản tập I II III IV V của cuốn sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. Năm 2020 Nhà xuất bản tiếp tục xuất bản tập VI VII của cuốn sách. Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật được trình bày trong tập VII là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VIII 2019-2020 trong các lĩnh vực cơ khí chế biến trồng trọt thủy nông chăn nuôi thủy sản. Xin giới thiệu tập VII của cuốn sách cùng bà con nông dân với hy vọng góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học - kỹ thuật ứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.