Bài giảng Kỹ năng học tập và làm việc: Phần 1 - ThS. Trần Công Dũng

Bài giảng Kỹ năng học tập và làm việc: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kỹ năng; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BÀI GIẢNG KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC Trần Công Dũng Huế 09 2021 1 Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ KỸ NĂNG Mục đích của chương - Nắm vững khái niệm kỹ năng và kỹ năng mềm. - Nhận biết được cơ sở khoa học của việc huấn luyện kỹ năng. - Phân biệt rõ ràng các loại kỹ năng. - Giải thích được tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong học tập và làm việc. . Khái niệm kỹ năng Kỹ năng tiếng Anh là skill tiếng Pháp là capacité. Cho đến nay có nhiều quan niệm khác nhau về kỹ năng. - Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế 1. - Kỹ năng về cơ bản là một dấu hiệu chung và bao quát của sự sẵn sàng đạt được một thành tích với trình độ và cường độ phù hợp ở một thời điểm nhất định trong những điều kiện nhất định hoặc là của sự sẵn sàng học được các kiến thức và hành động cần thiết cho việc đạt được thành tích đó. Mức độ đạt thành tích có cơ sở ở hoặc là giáo dục và luyện tập hoặc ở các yếu tố bẩm sinh ở các tố chất cơ bản không phụ thuộc vào kinh nghiệm. Như vậy kỹ năng được hiểu là sự sẵn sàng học tập và đạt thành tích và cần dẫn tới việc giải quyết được các vấn đề thông qua lao động có suy nghĩ 2. - Kỹ năng là năng lực vận dụng có kết quả những tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng 3. - Kỹ năng là hoạt động quan sát được và những phản ứng mà một người thực hiện nhằm đạt được mục đích Kỹ năng là khả năng thực hiện công việc một cách có hiệu quả trên cơ sở tính đến điều kiện thời gian nhất định dựa vào tri thức và kỹ xảo đã có 4. 1 Từ điển tiếng Việt. Viện ngôn ngữ học. Đà nẵng. NXB Đà Nẵng Tr. 501 2 Nguyễn Tiến Đạt. Khái niệm kỹ năng và khái niệm kỹ xảo trong đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp Tạp chí phát triển giáo dục. Số 6 . 3 Mai Hữu Khuê. Kỹ năng giao tiếp trong hành chính Kết quả nghiên cứu khoa học. H. Học viện hành chính quốc gia Tr. 21 2 Các quan niệm trên tuy khác nhau .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.