Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 - ThS. Đào Nguyên Phi

Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp; .Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU . Phân tích tình hình tiêu thụ . Khái niệm và ý nghĩa Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa 7. Ðối với các DN sản xuất tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của một vòng chu chuyển vốn là quá trình chuyển đổi tài sản từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và vòng chu chuyển vốn của DN mới được hoàn thành. Thông qua kết quả tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra sản phẩm của DN mới được xã hội và thị trường thừa nhận khi đó DN mới thu hồi vốn và toàn bộ chi phí có liên quan đã bỏ ra và thực hiện được giá trị thặng dư là lợi nhuận. Lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng nhất của toàn bộ kết quả hoạt động KD nó là nguồn hình thành các quỹ và là nguồn bổ sung vốn và quyết định mọi sự thành công hay thất bại của DN. Do đó DN cần phải thường xuyên phân tích tình hình tiêu thụ phân tích và chỉ rõ những ưu và nhược điểm những khó khăn và thuận lợi để có những giải pháp khắc phục những tồn tại và góp phần hoàn thiên công tác quản lý sản xuất và tiêu thụ khai thác tốt các nguồn tiềm năng trong DN. . Phân tích chung tình hình tiêu thụ hàng hoá . Phân tích khái quát Khối lượng tiêu thụ có thể được biểu hiện dưới cả 2 hình thức hiện vật và giá trị. Để phân tích tổng quát tình hình tiêu thụ chúng ta nên sử dụng hình thức bằng thước đo giá trị phần tiêu thụ theo giá trị có thể gọi là doanh thu tiêu thụ. Chỉ tiêu khối lượng tiêu thụ bằng giá trị được xác định theo nhiều giá khác nhau thông thường người ta sử dụng giá cố định là giá kỳ gốc để so sánh. Chỉ tiêu chung đánh giá tình hình tiêu thụ là tỷ lệ hoàn thành khối lượng tiêu thụ Tt S khối lượng tiêu thụ từng loại của kỳ phân tích x Ðơn giá cố định từng loại Tt x 100 S khối lượng tiêu thụ từng loại của kỳ gốc x Ðơn giá cố định từng loại Trong đó Q1i khối lượng sản phẩm loại i được tiêu thụ theo thực tế năm nay . 7 PGS. TS Phạm Văn Dược Huỳnh Đức Lộng Lê Thị Minh Tuyết. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    242    1    14-07-2024
5    382    1    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.