Cách vệ sinh, chăm sóc gia súc: Phần 1

Cuốn "Hướng dẫn vệ sinh, chăm sóc gia súc" nhằm trình bày các kiến thức cụ thể về vệ sinh phòng bệnh gia súc, từ khâu chọn đất làm chuồng trại, nước và thức ăn cho gia súc, xử lý phế thải, cho tới khâu vận chuyển và giết mô gia súc khi có dịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây. | TỦ SÁCH KHUYẾN NÔNG PHỤC vụ NGƯỜI LAO ĐỘNG JNGUYÊN HỌC LIỆU HUÖNG DÄN VE SINH CHÄM SÖC GIA SÜC Tủ SÁCH KHUYẾN NỔNG PHỤC vụ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHU THỊ THƠM PHAN THỊ LÀI NGUYỄN VĂN TÓ B iên soạn HIÍỚKDÂIV VỆ sun. HÀM SÓC GIA súc NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG HÀ NỘI-2006 LỜI NÓIĐẦU Cùng với sự p h á t triển của các ngành kinh tế khác trong những năm gần đây ngành chăn nuôi đã có những bước tiến nhất định. Người dân không chỉ chăn nuôi nhằm mục đích tạo nguồn thực phẩm cho gia đình mà dần dần đã biến nó thành hình thức sản xuất có lãi mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh những tiến bộ trong chăn nuôi như áp dụng các kỹ thuật mới tạo được nhiều giống cao sản chuỵên cho thịt sữa trứng việc chăn nuôi trong các hộ gia đình cũng như ở các cơ sở chăn nuôi vẫn còn nhiều khó khăn phải đối đầu chang hạn vấn đề về dịch bệnh trong mấy năm gần đây đã gây tổn hại không nhỏ về kinh tê cho nông dân và sức khoẻ của người tiêu dùng. Một trong những nguyên nhân gây nên dịch bệnh là vấn đề vệ sinh gia súc gia cầm. Từ chuồng trại nước thức ăn đến việc vận chuyển gia súc cách ly gia súc khi có dịch bệnh là một vấn đề rất quan trọng. Cuốn quot Hướng dẫn vệ sinh chăm sóc gia súc quot nhằm trình bày các kiến thức cụ thê về vệ sinh phòng bệnh gia súc từ khâu chọn đất làm chuồng trại nước và thức ăn cho gia súc xử lý p h ế thải cho tới khâu vận chuyển và giết mô gia súc khi có dịch . nhằm giúp các hộ nông dãn có những kiến thức cơ bản cần thiết về vệ sinh gia súc tránh được bệnh dịch chăn nuôi đạt hiệu quả cao. CÁC TÁC GIẢ 5 I. VỆ SINH GIA SÚC TRONG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 1. K hái n iệ m k h o a h ọ c vệ sin h g ia sú c Vệ sinh gia súc là khoa học nghiên cứu về quan hệ giữa điều kiện ngoại cảnh điều kiện thiên nhiên và điều kiện chăn nuôi và cơ thể gia súc để bảo vệ sức khoẻ và nâng cao sức sản xuất của gia súc. Việc hiểu rõ tác động của những nhân tố ngoại cảnh như điều kiện thức ăn chăm sóc sử dụng gia súc. đến cơ thể gia súc sẽ tạo ra những con vật khoẻ mạnh có sức chông đỡ với bệnh tật là điều kiện cơ bản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    535    1    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.