Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Chương 4: Hình thái của tinh thể

Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật - Chương 4: Hình thái của tinh thể. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hình thái tinh thể thực; dạng đơn tinh thể; dạng tập hợp tinh thể; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Chương 4 Hình thái của tinh thể 1. Hình thái tinh thể thực 2. Dạng đơn tinh thể 3. Dạng tập hợp tinh thể 1. Hình thái tinh thể thực Tinh thể lý tưởng Tinh thể thực Hình thái hình dạng kích thước vết chạm trổ tập tính của tinh thể Có liên quan đến kiến trúc của tinh thể - Dạng đơn tinh thể - Dạng tập hợp tinh thể 2 Tập tính Các đặc điểm của tinh thể đặc trưng cho môi trường thành tạo chúng. Cùng một khoáng vật nhưng có thể có tập tính khác nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường thành tạo nhiệt độ nồng độ dung dịch tỷ lệ anion và cation tạp chất độ nhớt vị trí kết tinh. 3 4 2. Dạng đơn tinh thể Hình dạng theo hình dạng của các hình đơn Hệ lập phương fluorite. Hệ bốn phương zircon. Hệ sáu phương beryl. Hệ ba phương calcite. Hệ trực thoi topaz. Hệ một xiên gypsum. Hệ ba xiên albite. 5 fluorite beryl zircon 6 calcite topaz gypsum orthoclase 7 Kích thước - Chênh lệch nhau rất nhiều khổng lồ vi tinh ẩn tinh . - Trong không gian 3 chiều dạng đẳng thước dạng kéo dài theo một phương dạng kéo dài theo hai phương . Ngoài ra còn có dạng trung gian tha hình. 8 9 10 garnet pyrite 11 apatite corundum topaz 12 aragonite rutil asbestos 13 gypsum micas sericite 14 15 Vết chạm trổ vết khía Dấu vết trên mặt tinh thể. - Sự phát triển của các mặt. - Song tinh. - Tác dụng tự nhiên. Phân loại - Vết khía song tinh mặt ghép song tinh lặp lại nhiều lần. - Vết khía tụ hình mặt tinh thể hẹp nằm kề. - Vết khía xoắn ốc các mặt tinh thể phát triển xoắn ốc. - Vết khía xâm thực do tác dụng của dung dịch tự nhiên gặm mòn. 16 tourmaline tourmaline 17 pyrite quartz 18 garnet diamond magnesite calcite 19 Song tinh Song tinh hai tinh thể của cùng một khoáng vật ghép với nhau một cách có quy luật. Có nhiều quy luật ghép song tinh. Mặt ghép song tinh mặt tiếp giáp giữa hai tinh thể. 20

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    53    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.