Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường Vinschool, Hà Nội

"Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường Vinschool, Hà Nội" hỗ trợ quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh; giúp các em chuẩn bị hành trang kiến thức chu đáo vượt qua kỳ thi gặt hái nhiều thành công. Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo đề cương được chia sẻ sau đây. | HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TOÁN LỚP 10 Họ và tên Lớp I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. ĐẠI SỐ Chương I. Mệnh đề - tập hợp 1. Mệnh đề Mệnh đề mệnh đề chứa biến phủ định của một mệnh đề mệnh đề kéo theo mệnh đề đảo hai mệnh đề tương đương kí hiệu . 2. Tập hợp Cách xác định tập hợp tập hợp rỗng tập hợp con tập hợp bằng nhau. 3. Các phép toán tập hợp giao của hai tập hợp hợp của hai tập hợp hiệu và phần bù của hai tập hợp. 4. Các tập hợp số các tập con thường dùng của . Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 2. HÌNH HỌC Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0 0 đến 180 0 . 2. Hệ thức lượng trong tam giác. II. BÀI TẬP TỰ LUẬN Phần 1. Mệnh đề - tập hợp Bài 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và mệnh đề phủ định của nó. a. x x2 0 b. x x x2 c. x x2 x 2 0 d. x x2 3 e. n n2 1 không chia hết cho 3. Bài 2. Phát biểu mệnh đề P Q bằng cách sử dụng điều kiện cần và điều kiện đủ và xét tính đúng sai của nó. a. P Tứ giác ABCD là hình thoi và Q Tứ giác ABCD có và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường b. P Tam giác ABC vuông cân tại và Q Tam giác ABC có A 2B . Bài 3. Cho các tập hợp 1 A 3 5 6 B x x 2 4x 5 0 C x x 2 x 2 5 x 6 0 . a. Viết tập hợp B và C dưới dạng liệt kê các phần tử. Tìm A B A C b. Tìm A B C A B C . Bài 4. Tìm tất cả các tập X thoả mãn bao hàm thức 1 2 X 1 2 3 4 5 . Bài 5. Trong lớp 10C có 16 học sinh giỏi môn Toán 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Lý 6 học sinh vừa giỏi Lý và Hóa 8 học sinh vừa giỏi Hóa và Toán trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp a. Giỏi cả ba môn Toán Lý Hóa b. Giỏi đúng một môn Toán Lý hoặc hóa. Bài 6. Trong một khoảng thời gian nhất định tại một địa phương Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được Số ngày mưa 10 ngày Số ngày có gió 8 ngày Số ngày lạnh 6 ngày Số ngày mưa và gió 5

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.