Nâng cao hài lòng của khách hàng về dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Bài viết Nâng cao hài lòng của khách hàng về dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB). | NÂNG CAO HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM Thái Thị Thùy Dương Văn Thị Hồng Nhung Tiêu Tấn Phát Nguyễn Thị Bích Ngọc và Trần Huỳnh Như Khoa Tài chính - Thương mại Trường Đại học Công Nghệ Chí Minh HUTECH GVHD ThS. Trịnh Xuân Hưng TÓM TẮT Ngân hàng điện tử không chỉ mang lại những ích lợi cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bản thân ngân hàng khi xây dựng và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử cũng nhận lại rất nhiều lợi ích. Nhờ dịch vụ e- banking ngân hàng tiết kiệm được một phần chi phí vận hành như chi phí nhân sự mặt bằng . từ đó góp phần tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam VIB . Nghiên cứu được thực hiện khảo sát với 201 khách hàng. Các phương pháp phân tích được sử dụng như Cronbach s alpha Phân tích nhân tố khám phá EFA Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Internet Banking tại ngân hang Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam VIB . Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở mối tương quan thuận với các thành phần như Sự đồng cảm Sự tin cậy và Phương tiện hữu hình . Từ khóa chất lượng dịch vụ hài lòng ngân hàng khách hàng 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đối với dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam bên cạnh sự gia tăng về số lượng người đăng kí Internet banking trong thời gian qua Ngân hang Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam cũng phát triển đa dạng hóa sản phẩm như quản lý và bảo mật tài khoản thẻ và khoản vay bất kỳ lúc nào ngay trên MyVIB mở tiết kiệm trực tuyến và nhận thêm lãi suất thanh toán không tiền mặt với mã QR tham gia các chương trình ưu đãi tặng thưởng chủ động thay đổi hạn mức giao dịch hoàn toàn trực tuyến lên đến 5 tỷ đồng ngày Đặc biệt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.