Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện để khám phá ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu này có giá trị thực tiễn cao, đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời giúp nhà trường quan tâm hơn đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. | NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trần Đức Thọ Nguyễn Thị Thuỳ Dương Phạm Đức Gia Huy Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh GVHD ThS. Võ Thị Thu Hương TÓM TẮT Trên thực tế có rất nhiều nghiên cứu ở cả trong và ngoài nước đã khẳng định tầm quan trọng của vấn đề khởi nghiệp. Các doanh nghiệp khởi nghiệp có đóng góp rất lớn vào việc phát triển kinh tế quốc gia đặc biệt là thông qua việc tạo việc làm và tăng tính đa dạng của nền kinh tế. Khởi nghiệp là chìa khóa quan trọng để tăng trưởng kinh tế việc thúc đẩy giới trẻ khởi nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và các nhà đầu tư mà ý định khởi nghiệp chính là tiền đề cho hành vi khởi nghiệp. Công trình nghiên cứu này là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Bài nghiên cứu được thực hiện để khám phá ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu này có giá trị thực tiễn cao đóng góp trong lĩnh vực giáo dục đồng thời giúp nhà trường quan tâm hơn đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên gồm 1 Đặc điểm tính cách 2 Giáo dục khởi nghiệp 3 Nhận thức kiểm soát hành vi 4 Cảm nhận sự khát khao. Dựa vào kết quả nghiên cứu nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Từ khóa Giáo dục khát khao khởi nghiệp sinh viên ý định. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động khởi nghiệp đang ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững ở nhiều quốc gia. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự đóng góp của các doanh nghiệp khởi nghiệp vào việc phát triển kinh tế quốc gia đặc biệt thông qua việc tạo việc làm và tăng tính đa dạng của nền kinh tế. Tại Việt Nam .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.