Ảnh hưởng của TikToker tác động đến ý định mua sắm mặt hàng thời trang của thế hệ Z tại Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết Ảnh hưởng của TikToker tác động đến ý định mua sắm mặt hàng thời trang của thế hệ Z tại Tp. Hồ Chí Minh đáng giá các yếu tốvà tìm ra yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến ý định mua sắm mặt hàng thời trang của thế hệ gen Z. | ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOKERS TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM MẶT HÀNG THỜI TRANG CỦA THẾ HỆ Z TẠI CHÍ MINH Huỳnh Hữu An và Đặng Minh Phú Khoa Marketing - Kinh Doanh Quốc Tế Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh GVHD ThS. Nguyễn Thanh Ý TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng của TikToker đến ý định mua sắm mặt hàng thời trang của thế hệ z tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Dữ liệu được thu thập từ 204 ý kiến của khách hàng bằng hình thức gửi email bảng câu hỏi trực tuyến đến người được phỏng vấn là những khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc thế hệ Z đã và đang sử dụng TikTok. Dữ liệu được phân tích qua đo lường độ tin cậy thang đo phân tích EFA. Mô hình lý thuyết được kiểm định thông qua mô hình hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như độ nổi tiếng khả năng yêu thích và độ tin cậy của TikToker đều ảnh hưởng đến ý định mua sắm mặt hàng thời trang của thế Z. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra hàm ý với các TikToker góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động quảng bá và kinh doanh online. Từ khóa TikToker ý định mua gen Z hàng thời trang . 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lý do chọn đề tài của nhóm Tiktok là không gian cho các tín đồ thời trang thể hiện màu sắc riêng và Influencer Marketing ngày một phát triển ảnh hưởng thông qua các Tiktokers gắn thẻ hastag review các sản phảm thời trang. Có thể nói các Tiktokers đang tác động tâm lý mạnh mẽ đến các sản phẩm thời trang của thế hệ gen Z. Vì vậy nhóm quyết định chọn đề tài ảnh hưởng của Tiktokers đến ý định mua sắm mặt hàng thời trang của thế hệ gen Z . Tính cấp thiết của đề tài -Tiktok là nơi cung cấp cho bạn ý tưởng và thỏa sức sáng tạo và đam mê của bản thân Tiktok trở nên hấp dẫn là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà cung cấp nội dung vì sự đơn giản của việc sử dụng ứng dụng. Tiktok không chỉ hấp dẫn người trẻ trên thế giới mà còn rất hấp dẫn ở các đọ tưỡi khác nhau. Đặc biệt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.