Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Thuận Thành số 1

"Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2020-2021 - Trường THPT Thuận Thành số 1" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Toán. Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo đề cương được chia sẻ sau đây. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HK I-NĂM HỌC 2020-2021 TỔ TOÁN-TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 11 HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020 2021 A. NỘI DUNG ÔN TẬP I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác 1. Hàm số lượng giác 2. Phương trình lượng giác cơ bản 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp II. Tổ hợp- Xác suất 1. Quy tắc đếm 2. Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp 3. Nhị thức Niu- tơn 4. Phép thử và biến cố 5. Xác suất của biến cố III. Dãy số - Cấp số cộng - Cấp số nhân 1. Phương pháp quy nạp toán học 2. Dãy số 3. Cấp số cộng 4. Cấp số nhân IV. Phép dời hình và phép đồng dạng 1. Phép tịnh tiến 2. Phép quay 3. Phép vị tự 4. Phép dời hình 5. Phép đồng dạng V. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song 1. Bài toán tìm giao tuyến giao điểm thiêt diện. Chứng minh ba điểm thẳng hàng ba đường thẳng đồng quy. 2. Chứng minh hai đường thẳng song song đường thẳng song song với mặt phẳng hai mặt phẳng song song. B. BÀI TẬP PHẦN I. TỰ LUẬN GIẢI TÍCH Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau sin x 1 2 tan x 2 cot x a f x b f x c f x sin x 1 cos x 1 sin x 1 Trường THPT Thuận Thành số 1 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HK I-NĂM HỌC 2020-2021 sin 2 x 1 d y tan x e y f y . 3 cos 2 x cos x 3 cot 2 x 1 Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau a y 3cos x 2 b y 1 5sin 3x c y 4cos 2 x 9 5 d f x cos x 3 sin x e f x sin x cos x 3 3 f f x sin x cos4 x . 4 Bài 3. Giải các phương trình sau 1 a cos 2 x b 4cos2 2 x 3 0 với 0 x 2 c 3 cos x sin 2 x 0 d 3 cos x sin x cos3x 3 sin 3x e 8sin 2 x cos8 x f cos7 x 16 g cos 4x sin x sin h 1 cos x cos 2 x cos3x 0 i sin x sin 2x sin 3x sin 4x 2 . 2 2 2 2 k cos2 x sin x 1 0 2 3 tan x 1 2 3 0 1 x m 2 n cos x 5sin 3 0 cos x 2 1 p sin 2 x sin 2 x 2cos 2 x q cos2 x 3sin 2 x 3 2 Bài 4. Giải các phương trình sau a cos4 x 2cos2 x 3 b cos3 x sin x 3sin 2 x cos x 0 c 1 cos3 x sin3 x sin 2 x d sin 2 x cos2x 3sin x cos x 2 0 e 1 tan x 2 2 sin x f sin 2 x cos2 x cos x 2cos 2 x .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    85    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.