Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Trường ĐH Ngoại Thương

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về kế toán quản trị; Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; Bản chất và vai trò của kế toán quản trị; Nội dung của kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo! | 3 24 2013 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tp. HCM tháng 3 2012 1 Thông tin chung về môn học Tên môn học Kế toán quản trị Số tín chỉ 3 tín chỉ Các học phần tiên quyết i Nguyên lý kế toán ii Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp. 2 1 3 24 2013 Thời lượng Trên lớp Lý thuyết 30 tiết Bài tập thảo luận thực hành kiểm tra 15 tiết Tự học tự nghiên cứu của sinh viên 30 tiết 3 Mục tiêu Nắm bắt được những thuật ngữ và khái niệm cơ bản dùng trong kế toán quản trị Vai trò và chức năng của kế toán quản trị trong hoạt động của doanh nghiệp Ứng dụng những công cụ và kỹ năng kế toán quản trị để phân tích các tình huống kinh doanh qua đó giúp nắm bắt được những cơ hội cũng như xác định được những thách thức của doanh nghiệp Đo lường và đánh giá chi phí khả năng sinh lời theo sản phẩm quy trình công việc cũng như các quyết định kinh doanh nhằm đưa ra những thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động kinh doanh. 4 2 3 24 2013 Tóm tắt nội dung học phần Kế toán chi phí và giá thành Lập dự toán ngân sách và kiểm soát chi phí Phân tích mối quan hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận Sử dụng thông tin kế toán quản trị để đưa ra quyết định bao gồm sử dụng thông tin kế toán quản trị trong việc ra các quyết định ngắn hạn và quyết định dài hạn. 5 Tài liệu học tập Giáo trình - PGS. TS Nguyễn Năng Phúc Kế toán quản trị doanh nghiệp tái bản lần 1 Nhà xuất bản tài chính 2008. - TS Huỳnh Lợi Kế toán quản trị Nhà xuất bản giao thông vận tải 2009. Sách tham khảo - Weygandt Kieso Kimmel Kế toán quản trị- Công cụ để ra quyết định kinh doanh người dịch ThS. Đỗ Minh Hoàng Đại học Ngoại Thương năm 2005. - TS. Huỳnh Lợi Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị Nhà xuất bản Thống kê năm 2007 Websites - Bộ Tài chính - Forum kế tóan viên - 6 3 3 24 2013 Phương pháp đánh giá Số lần Trọng số Chuyên cần 10 Kiểm tra giữa kỳ 1 15 Thực hành 3 15 Thi kết thúc học phần 1 60 Tổng cộng 100 7 Nội dung chi tiết Chương 1 TỔNG QUAN VỀ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    90    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.