Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Xây dựng văn hóa công sở tại báo Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của luận văn "Xây dựng văn hóa công sở tại báo Thanh Hóa" nhằm nghiên cứu về vấn đề xây dựng văn hóa công sở ở BTH, luận văn đi vào phân tích, làm rõ thực trạng xây dựng văn hóa công sở tại BTH, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng VHCS nơi đây trong giai đoạn hiện nay. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA BỘ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN THỊ THÙY LINH XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI BÁO THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA THANH HÓA 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA BỘ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN THỊ THÙY LINH XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI BÁO THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Chuyên ngành Quản lý Văn hóa Mã số Người hướng dẫn khoa học Tạ Thị Thủy THANH HÓA 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Xây dựng văn hóa công sở tại báo Thanh Hóa là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Tạ Thị Thủy. Công trình này chưa được công bố và không trùng lặp với bất kỳ công trình nào trước đây. Những ý kiến tham khảo chú thích của tác giả đều có chú thích rõ ràng đầy đủ. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin trong luận văn. Thanh Hóa ngày 10 tháng 8 năm 2021 Người viết luận văn Nguyễn Thị Thùy Linh i MỤC LỤC MỤC LỤC . i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv DANH MỤC BẢNG SƠ ĐỒ . v MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 3 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 6 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 7 5. Phương pháp nghiên cứu . 7 6. Những đóng góp của luận văn . 8 7. Cấu trúc luận văn. 9 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ TỔNG QUAN BÁO THANH HÓA . 10 . Một số khái niệm cơ bản. 10 . Văn hóa . 10 . Công sở . 11 . Văn hóa công sở . 12 . Xây dựng văn hóa công sở. 14 . Các văn bản liên quan đến công tác xây dựng văn hóa công sở . 15 . Nội dung xây dựng văn hóa công sở . 19 . Văn hóa giao tiếp ứng xử . 20 . Trang phục . 22 . Bài trí công sở . 23 . Vai trò của việc xây dựng văn hóa công sở . 24 . Tổng quan về Báo Thanh Hóa . 27 Tiểu kết chương 1. 32 ii Chương 2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI BÁO THANH HÓA . 34 . Chủ thể xây dựng văn hóa công sở ở Báo Thanh Hóa. 34 . Tỉnh ủy Thanh Hóa . 34 . Đảng ủy Báo Thanh Hóa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.