Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Xây dựng văn hóa công sở tại trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Xây dựng văn hóa công sở tại trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa" là phân tích thực trạng văn hóa công sở, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và phát triển VHCS tại Trường cao đẳng nghề Nghi Sơn giai đoạn trong thời gian tới | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA - BỘ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO amp DU LỊCH NGUYỄN THỊ HUYỀN XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA THANH HÓA 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA - BỘ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO amp DU LỊCH NGUYỄN THỊ HUYỀN XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Chuyên ngành Quản lý Văn hóa Mã số Người hướng dẫn khoa học TS. Đoàn Văn Trường THANH HÓA 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Thị Huyền tôi thực hiện chọn đề tài Xây dựng Văn hóa công sở tại trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa để làm đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý văn hóa. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi trong thời gian qua. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực về thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này. Thanh Hóa ngày 10 tháng 8 năm 2021 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huyền i MỤC LỤC MỤC LỤC . i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ . v MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 5 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 8 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 9 5. Phương pháp nghiên cứu . 9 6. Những đóng góp của luận văn . 12 7. Cấu trúc của luận văn . 13 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ TỔNG QUAN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN . 14 . Các khái niệm cơ bản . 14 . Văn hóa . 14 . Quan niệm về công sở . 16 . Văn hóa công sở . 17 . Các yếu tố cấu thành văn hóa công sở . 19 . Vai trò của văn hóa công sở . 22 . Văn hóa công sở góp phần nâng cao ý thức con người . 22 . Văn hóa công sở góp phần vào thực hiện mục tiêu chung . 23 . Văn hóa công sở góp phần vào sự ổn định trong hoạt động của tổ chức. 24 . Văn hóa công sở góp phần tạo nên bản sắc riêng cho hoạt động của tổ chức. 24 . Khái quát về Trường cao đẳng nghề Nghi Sơn . 25

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    204    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.