Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Trường ĐH Kinh tế

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng của NHTM; Đảm bảo tín dụng; Quy trình tín dụng; Nội dung cơ bản của quy trình tín dụng; .Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 48 I. Các vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng của NHTM. 1. Khái niệm Tín dụng là hình thức sử dụng vốn của ngân hàng thông qua việc chuyển giao vốn tín dụng cho khách hàng dưới hình thức tiền mặt hoặc tài sản mà khách hàng cam kết hoàn trả nợ và lãi đúng hạn. 49 2. Đặc điểm - Tính hoàn trả - NH chỉ chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng chứ không chuyển giao quyền sở hữu vốn. - Là nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản có mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng. - Đáp ứng nhu cầu về vốn cho các DN và nhu cầu tiêu dùng của người dân. - Các NH phải tuân thủ quy trình tín dụng 50 3. Một số quy định về tín dụng Nghiệp vụ cấp tín dụng rất đa dạng - cho vay - chiết khấu - thấu chi - cho thuê tài chính - bao thanh toán - bảo lãnh Hoạt động tín dụng dựa trên một số các văn bản luật chủ yếu sau - Luật Dân sự Luật Đất đai Luật Doanh nghiệp - Luật các Tổ chức tín dụng - Nghị định chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng . . . 51 . Phạm vi áp dụng Bên cấp tín dụng Các tổ chức tín dụng thành lập được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật bao gồm - Ngân hàng thương mại Nhà nước - Ngân hàng thương mại cổ phần - Ngân hàng liên doanh - Chi nhánh NH nước ngoài - Công ty tài chính - Quỹ tín dụn nhân dân - Hợp tác xã tín dụng 52 Bên xin cấp tín dụng - Doanh nghiệp nhà nước - Công ty cổ phần - Công ty TNHH - Hợp tác xã - Doanh nghiệp tư nhân - Các XN công ty liên doanh nước ngoài - Các công ty xí nghiệp 100 vốn nước ngoài - Cá nhân hộ gia đình . . . . 53 Nguyên tắc cấp tín dụng - Sử dụng vốn tín dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. - Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng . Điều kiện cấp tín dụng - Điều kiện pháp lý - Mục đích sử dụng vốn - Năng lực tài chính - Năng lực sản xuất kinh doanh - Tính khả thi của phương án dự án - Các biện pháp bảo đảm 54 Một số ngân hàng trên thế giới cụ thể hóa các điều kiện tín dụng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    69    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.