Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 1 - Nguyễn Phương

Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Định nghĩa; Một vài dạng ma trận đặc biệt; Các toán tử ma trận; .Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NGUYỄN PHƯƠNG Bộ môn Toán Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. Email liên lạc nguyenphuong0122@ Ngày 24 tháng 10 năm 2022 Ngày 24 tháng 10 năm 2022 Nguyễn Phương BUH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 1 141 MỤC LỤC I 1 BÀI 1. MA TRẬN Giới thiệu Định nghĩa Một vài dạng ma trận đặc biệt Các toán tử ma trận 2 BÀI 2. ĐỊNH THỨC Định nghĩa Các phương pháp tính định thức Các tính chất của định thức Hạng của ma trận Ma trận nghịch đảo Phương trình ma trận 3 BÀI 3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Định nghĩa Định lý Kronecker Capelli Ngày 24 tháng 10 năm 2022 Nguyễn Phương BUH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 141 MỤC LỤC II Hệ phương trình Cramer Hpt tuyến tính thuần nhất 4 BÀI 4. KHÔNG GIAN VÉCTƠ Định nghĩa Tổ hợp tuyến tính Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính Hạng của hệ vectơ Không gian con Tọa độ của vectơ 5 BÀI 5. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ Mô hình cân bằng thị trường Mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô Mô hình IS LM Mô hình input output Leontief Ngày 24 tháng 10 năm 2022 Nguyễn Phương BUH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3 141 BÀI 1. MA TRẬN Giới thiệu Công ty điện tử ABC sản xuất 4 mặt hàng TV radio đầu máy VCD và quạt máy. Công ty có 3 đại lý bán hàng. Bảng sau cho biết số lượng các mặt hàng bán được của các đại lý trong tháng 9 vừa qua TV radio đầu máy VCD quạt máy Đại lý 1 120 150 80 210 Đại lý 2 140 180 120 220 Đại lý 3 150 120 180 250 Ta có thể viết lại bảng trên như sau 120 150 80 210 q 140 180 120 220 150 120 180 250 Ngày 24 tháng 10 năm 2022 Nguyễn Phương BUH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 4 141 BÀI 1. MA TRẬN Định nghĩa Định nghĩa . Ma trận cấp còn gọi là cỡ m n là một bảng số thực hoặc phức hình chữ nhật có kích thước m hàng và n cột. a11 . a1j . a1n . . . . . . A ai1 . aij . ain hàng thứ i . . . . . . am1 . amj . amn m n cột thứ j Ký hiệu A aij m n với i 1 m j 1 n Ngày 24 tháng 10 năm 2022 Nguyễn Phương BUH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 5 141 BÀI 1. MA TRẬN Định nghĩa Ví dụ . 1 2 1 A 3 4 là ma trận cấp 3 2. 0 1 2 B 2 1 0 là ma trận cấp 1 3. 2 2 1 3 C 3 2 0 là ma trận cấp 3 3 0 π 0 4 D 4 là ma .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    51    2    07-12-2023
227    523    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.