Nghiên cứu trầm uất trên bệnh nhân đái tháo đường điều trị nội trú tại Bệnh Quốc tế Becamex

Bài viết Nghiên cứu trầm uất trên bệnh nhân đái tháo đường điều trị nội trú tại Bệnh Quốc tế Becamex khảo sát tình trạng trầm uất của người bệnh đái tháo đường đang điều trị nội trú tại bệnh viện Quốc tế Becamex tại Bình Dương với các mục tiêu sau: Đánh giá mức độ trầm uất ở người bệnh đái tháo đường qua thang điểm DDS -17; Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến trầm uất ở người bệnh đái tháo đường. | Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một Số 6 61 -2022 NGHIÊN CỨU TRẦM UẤT TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ BECAMEX Nguyễn Thị Anh 1 Lê Thị Thanh Bình 2 Trương Quốc Minh 3 1 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 2 Bệnh viện Quốc Tế Becamex 3 Trường Đại học Thủ Dầu Một Ngày nhận bài 16 9 2022 Ngày phản biện 20 9 2022 Chấp nhận đăng 30 10 2022 Liên hệ Email lethithanhbinhh1411@ https Tóm tắt Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 228 người bệnh đái tháo đường ĐTĐ đang điều trị nội trú tại Bệnh Quốc tế Becamex từ 05 2022 đến 9 2022 nhằm đánh giá mức độ trầm uất ở bệnh nhân đái tháo đường qua thang điểm Diabetes Distress Scale -17 DDS -17 và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến trầm uất. Kết quả cho thấy tổng điểm trung bình DDS -17 ở người bệnh ĐTĐ được khảo sát là 2 2 0 55. 100 đối tượng tham gia nghiên cứu bị trầm uất trong đó trầm uất nặng chiếm 43 9 trầm uất trung bình chiếm 56 1 . Các yếu tố thời gian bị ĐTĐ biến chứng thận sử dụng insulin điều trị đái tháo đường làm tăng nguy cơ trầm uất nặng ở người bệnh đái tháo đường. Đồng thời việc tuân thủ tái khám tập thể dục và theo dõi đường huyết tại nhà giảm tỷ lệ bị trầm uất nặng ở người bệnh ĐTĐ. Trầm uất ở người bệnh ĐTĐ điều trị nội trú là vấn đề cần được quan tâm. Trong quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện cần lồng ghép các chương trình giáo dục người bệnh nhằm tăng cường kiểm soát đường huyết và tuân thủ điều trị. Từ khóa đái tháo đường DDS -17 trầm uất Abstract A STUDY ON DISTRESSING AMONG DIABETES IN PATIENTS AT BECAMEX INTERNATIONAL HOSPITAL A descriptive cross-sectional study was conducted on 228 diabetes patients who were inpatient at Becamex International Hospital from May 2022 to September 2022 to assess the degree of diabetic distress by using the Diabetes Distress Scale -17 DDS -17 and explore factors related to distress. The results showed that the total average score of DDS -17 in the surveyed diabetes .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    270    4    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.