Khâu xuyên vách ngăn trong phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn tại bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh - cơ sở 2

Bài viết Khâu xuyên vách ngăn trong phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn tại bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh - cơ sở 2 trình bày đánh giá kết quả vách ngăn và triệu chứng nghẹt mũi sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn bằng cải tiến kỹ thuật khâu xuyên vách ngăn đơn giản hơn. | CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHÂU XUYÊN VÁCH NGĂN TRONG PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÁCH NGĂN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CHÍ MINH - CƠ SỞ 2 Âu Thị Cẩm Lệ1 Phan Quốc Bảo1 Võ Huy Hùng1 Võ Nhựt Thiên An1 Phan Thị Tâm Đan1 Võ Thị Thanh Giúp1 Trịnh Thị Bích Đào1 Huỳnh Thị Thanh Duyên1 TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá kết quả vách ngăn và triệu chứng nghẹt mũi sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn bằng cải tiến kỹ thuật khâu xuyên vách ngăn đơn giản hơn. Phương pháp nghiên cứu Mô tả loạt ca. Kết quả Khảo sát 56 trường hợp phẫu thuật chỉnh hình và khâu xuyên vách ngăn có tuổi trung bình là 42 5 11 2 tuổi khoảng 22 đến 64 tuổi nam là 35 trường hợp 62 5 nữ là 21 trường hợp 37 5 . Tất cả đều có nghẹt mũi nghẹt 1 bên là 19 ca 33 9 nghẹt 2 bên là 20 ca 35 7 nghẹt mũi kèm viêm xoang chưa cần can thiệp phẫu thuật là 17 ca 30 4 . Thời gian bệnh trung bình là 2 8 1 2 năm từ 1 đến 5 năm . Thời gian theo dõi trung bình là 14 05 tháng khoảng 9 22 tháng . Kết quả VN thẳng là 38 56 trường hợp 67 8 còn vẹo nhẹ là 18 56 ca 32 2 triệu chứng nghẹt mũi giảm rõ rệt thay đổi tốt hơn có ý nghĩa thống kê theo từng nhóm. Kết quả cho thấy nhóm tốt là 44 ca 78 6 nhóm khá là 11 ca 19 6 nhóm trung bình là 1 ca 1 8 không ghi nhận tai biến trong và sau phẫu thuật. Kết luận khâu xuyên vách ngăn trong phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn cho kết quả đa số tốt trong nhóm VVN đơn thuần đa số khá trong nhóm VVN quá phát cuốn dưới và đa số trung bình trong nhóm VVN có triệu chứng viêm xoang. Từ khóa Vẹo vách ngăn chỉnh hình vách ngăn khâu xuyên vách ngăn. SEPTAL TRANS - SUTURE FIXATION IN SEPTOPLASTY IN UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF HCMC - BRANCH 2 1 Bệnh viện Đại học Y dược Chí Minh Người phản hồi Corresponding Âu Thị cẩm Lệ camletmh@ Ngày nhận bài 24 5 2022 ngày phản biện 30 5 2022 Ngày bài báo được đăng 30 9 2022 91 TẠP CHÍ Y DƯỢC THỰC HÀNH 175 - SỐ 31 - 9 2022 ABSTRACT Objective Evaluating the outcome of nasal septum and obstruction symptom after septoplasty by modified septum trans-suture fixation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    54    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.