Bài giảng Cách tìm tài liệu y văn - Võ Tấn Khoa

Bài giảng "Cách tìm tài liệu y văn" được biên soạn bởi tác giả Võ Tấn Khoa nhằm giúp bạn đọc biết cách thao tác tìm tài liệu y văn để phục vụ công việc và học tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo. | Khóa tập huấn NCKH và Sinh thống kê An Giang ngày 18 8 2018 Cách tìm tài liệu y văn Võ Tuấn Khoa 5 bước thực hành y học chứng cứ Bước 1 Đặt câu hỏi vấn đề lâm sàng Bước 2 Tìm bằng chứng khoa học giá trị nhất Bước 3 Đọc và phê bình bằng chứng Bước 4 Áp dụng bằng chứng trong thực tế Bước 5 Đánh giá kết quả áp dụng Cơ sở dữ liệu điện tử Sackett DL. Evidence-based medicine. Semin Perinatol. 1997 21 3 5 http pubmed truy cập ngày 12 3 2018 PubMed là gì Do cơ quan National Center for Biotechnology Information NCBI tại thư viện Quốc gia Hoa Kỳ xây dựng và phát triển Công cụ tìm kiếm đưa ra từ khóa tìm kiếm so từ khóa này với đề mục truy xuất trả các kết quả tương ứng. https pubmed 4 https wiki Search_engine_ computing Thông tin được lưu trữ trong PubMed như thế nào Chiến lược tìm kiếm Viết câu hỏi Xác định từ khóa Kết hợp các từ khóa bằng AND OR hay NOT Chạy cú pháp trong PubMed Giới hạn kết quả tìm kiếm 6 2. Xác định từ khóa Xác định từ khóa Thuật ngữ y khoa tăng huyết áp high blood pressure hypertension Acronym MEN Multiple Endocrine Neoplasm Biến thể ngôn ngữ Variant khối u tumor or tumour Định dạng PICO P Patient Population I Intervention C Comparison O Outcome Công cụ MeSH Medical Subject Heading Term Xác định từ khóa dạng PICO Population patients Type 2 diabetes Intervention exposu DPP-IV inhibitors re none Comparison Pancreas cancer Outcome endpoint VD Nguy cơ ung thư tụy ở bệnh nhân đái tháo đường được điều trị bằng nhóm thuốc ức chế men DDP-IV 9 Xác định từ khóa bằng MeSH VD Nguy cơ ung thư tụy ở bệnh nhân đái tháo đường được điều trị bằng nhóm thuốc ức chế men DDP-IV Từ khóa tiếng Việt Đái tháo đường Thuốc ức chế men DDP-IV Ung thư tụy What is the MeSH for these concepts Diabetes or Type 2 diabetes Dipeptyl-Peptidase IV inhibitors or incretin Pancreas cancer or pancreatic cancer 10 Trên giao diện PubMed chọn liên kết MeSH database 11 12 13 3. Công cụ kết nối từ khóa A AND B A OR B A NOT B

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.