Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Luận văn "Một số giải pháp phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về phát triển nghề truyền thống, thực trạng phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu, một số giải pháp phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.