Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Đông Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Luận văn "Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Đông Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam" nhằm làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến KCN, đầu tư ở KCN và thu hút đầu tư vào KCN; phân tích thực trạng, kết quả thu hút vốn đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn thời gian qua. Xác định được những thuận lợi và khó khăn của KCN Đông Quế Sơn trong thu hút đầu tư làm cơ sở cho việc đề ra các mục tiêu, định hướng thu hút đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn thời gian tới; đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ thu hút đầu tư vào KCN Đông Quế Sơn trong thời gian đến. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    82    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.