Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Luận văn "Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu hệ thống hóa – cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề việc làm nói chung, việc làm trong khu vực nông thôn nói riêng; đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn huyện Phú Ninh; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Ninh trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.