Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Mục tiêu của đề tài "Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" là luận giải nội hàm của quản lý đầu tư công; thực trạng đầu tư và quản lý đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa; phân cấp quản lý đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa, những tồn tại, vướng mắc về cơ chế chính sách khi áp dụng trong quản lý đầu tư công trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa, những giải pháp cần hoàn thiện để tăng cường quản lý đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    61    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.