Nghiên cứu dẫn xuất Plumbagin mới có hoạt tính kháng ung thư gan (HEPG2) bằng mô hình hóa QSAR

Bài viết Nghiên cứu dẫn xuất Plumbagin mới có hoạt tính kháng ung thư gan (HEPG2) bằng mô hình hóa QSAR trình bày việc phát triển các dẫn xuất mới có hoạt tính kháng ung thư gan xuất phát từ dẫn xuất của Plumbagin sử dụng mô hình hóa QSAR. | NGHIÊN CỨU DẪN XUẤT PLUMBAGIN MỚI CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG UNG THƯ GAN HEPG2 BẰNG MÔ HÌNH HÓA QSAR Ngô Võ Bảo Trân Khoa Dược Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh GVHD . Phạm Văn Tất . Võ Phùng Nguyên TS. Nguyễn Minh Quang TÓM TẮT Mục tiêu Phát triển các dẫn xuất mới có hoạt tính kháng ung thư gan xuất phát từ dẫn xuất của Plumbagin sử dụng mô hình hóa QSAR. Phương pháp Xây dựng các mô hình QSAR dựa trên các kỹ thuật hồi quy tuyến tính đa biến QSARMLR và mạng thần kinh nhân tạo QSARANN trên bộ dữ liệu bao gồm 50 dẫn xuất của Plumbagin với giá trị IC50 được khai thác từ thực nghiệm. Các mô hình QSAR này sau đó được sử dụng để dự đoán giá trị IC50 của các dẫn xuất Plumbagin thiết kế mới. Kết quả Mô hình QSARMLR đã được xây dựng thành công bao gồm bảy mô tả đáp ứng các yêu cầu thống kê R2train 0 923 R2adj 0 910 R2LOO 0 888 và SE 4 678. Mô hình mạng thần kinh QSARANN với kiến trúc I 7 -HL 3 -O 1 cũng đã được phát triển dựa trên các biến mô tả của mô hình QSARMLR với các giá trị thống kê R2train 0 954 R2cross-validation 0 958 R2test 0 986. Sử dụng hai mô hình này sàng lọc và dự đoán được 13 dẫn xuất mới được có hoạt tính tốt dựa trên giá trị IC50. Kết luận Nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình QSARMLR và QSARANN để dự đoán hoạt tính kháng ung thư của 13 dẫn xuất Plumbagin mới có hoạt tính tốt. Từ khóa ANN HepG2 MLR Plumbagin QSAR ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư gan là loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam 1 và là gánh nặng bệnh tật xếp thứ ba ở Việt Nam 2 . Vì vậy nghiên cứu các dược chất mới có hoạt tính kháng ung thư gan là hết sức cần thiết. Nhiều nghiên cứu hiện nay đang quan tâm đến các dẫn xuất tự nhiên có nguồn gốc thảo dược. Trong đó Plumbagin 5- hydroxy-2-methyl-1 4-naphthoquinone một dẫn xuất chính từ rễ cây Bạch hoa xà Plumbago zeylanica Linn đã được nghiên cứu có khả năng kháng ung thư gan HepG2. Nhận thấy được điều đó các dẫn xuất mới của Plumbagin được nghiên cứu sử dụng mô hình hóa QSAR. Mục tiêu của nghiên cứu là phát triển dẫn xuất mới trên cơ sở cấu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.