Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu PGD Văn Thánh. | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VỀ DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Trương Quỳnh Như Dương Tiến Đạt Nguyễn Thị Mỹ Diệp Dương Thị Trà My và Trần Thị Mỹ Nhung Khoa Tài chính - Thương mại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh GVHD TS. Dương Thị Mai Hà Trâm TÓM TẮT Với mục đích nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu PGD Văn Thánh. Mô hình lý thuyết được xây dựng cùng với các thang đo nhằm đo lường các khái niệm nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết mà nhiều nghiên cứu trước đây đã sử dụng. Đối tượng nghiên cứu là các nhân tổ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu PGD Văn Thánh. Kết quả phân tích định lượng cho thấy sự phù hợp của mô hình nghiên cứu với tập dữ liệu khảo sát thu thập được các giả thuyết đưa ra được chấp nhận góp phân mang lại một số ý nghĩa thiết thực cho ngân hàng. Từ khóa dịch vụ tiền gửi tiết kiệm hài lòng khách hàng. 1. GIỚI THIỆU Trong thực tế hiện nay việc gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng là một điều không còn xa lạ đối với mỗi cá nhân hay có thể nói là việc vô cùng quen thuộc đối với tất cả mọi người. Gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng là hình thức đầu tư được nhiều người lựa chọn bởi vì gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng được xem là một kênh đầu tư tương đối an toàn và ít rủi ro khi cá nhân có một khoản tiền nhàn rỗi và muốn sinh lời từ khoản tiền đó thì việc gửi tiết kiệm Ngân hàng là hết sức cần thiết. Tuy nhiên không chỉ khách hàng mà chính Ngân hàng cũng quan tâm đến tiền gửi tiết kiệm vì tiền gửi tiết kiệm đóng vai trò quan trọng trong vốn huy động của Ngân hàng vì giúp cho Ngân hàng duy trì thanh khoản bù đắp thiếu hụt trong thanh toán tăng nguồn vốn kinh doanh và có thể sử dụng cho vay theo lựa chọn của mình và để có thể thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.