Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kế toán: Khó khăn và giải pháp

Bài viết Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kế toán: Khó khăn và giải pháp chỉ ra một số khó khăn trong việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp sinh viên nâng cao và học tốt học phần này. | GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP Đoàn Thị Trà My1 Tóm tắt Tiếng Anh chuyên ngành hiện nay đang được giảng dạy ở các trường Đại học trên cả nước và đóng vai trò quan trọng trong hành trang của sinh viên sau khi ra trường. Thực tế đã cho thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng tiếng Anh tốt sẽ tìm được những công việc tốt hơn vì các em có khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn tài liệu nước ngoài và trên các trang web. Tuy nhiên sinh viên dù đã được trang bị kiến thức chuyên ngành trước khi học Tiếng Anh chuyên ngành nhưng các em vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu môn học. Bài viết này chỉ ra một số khó khăn trong việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp sinh viên nâng cao và học tốt học phần này. Từ khóa Tiếng Anh chuyên ngành Giảng dạy Khó khăn Giải pháp Nâng cao. 1. Mở đầu Tiếng Anh ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong thời kì hội nhập là một trong những yếu tố cần thiết cũng như một yêu cầu không thể thiếu của các nhà tuyển dụng đối với các ứng viên. Mặt khác muốn thực sự trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi sinh viên cần phải trang bị cho mình nhiều kiến thức chuyên ngành bổ ích đặc biệt là thông qua các văn bản tài liệu tham khảo của nước ngoài. Bởi vì những kiến thức chuyên ngành luôn đóng vai trò quan trọng giúp sinh viên có đủ tri thức chuyên môn cũng như kĩ năng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường. Vì vậy Tiếng Anh chuyên ngành luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của sinh viên ở các trường cao đẳng đại học vì sự quan trọng và thiết yếu của nó. Có một thực tế cho thấy rằng sinh viên dù đã được trang bị kiến thức chuyên môn chuyên ngành kế toán có nhiều nỗ lực trong học tập tìm hiểu tài liệu hay giáo viên có cố gắng nhiều đến thế nào thì kết quả cho thấy rằng sinh viên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu môn học. Có nhiều nguyên nhân có thể là tài liệu phương pháp giảng dạy phương pháp học tập ý thức của sinh viên. Bằng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    318    53    17-06-2024
99    463    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.