Đánh giá nhận thức sinh viên trường Đại học An Giang về các thông tin trên mạng xã hội và kênh thông tin chính thống đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Bài viết Đánh giá nhận thức sinh viên trường Đại học An Giang về các thông tin trên mạng xã hội và kênh thông tin chính thống đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trình bày khái quát các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, mạng xã hội, các kênh thông tin và đánh giá tác động của mạng xã hội và các kênh thông tin đến nhận thức, hành động của sinh viên Trường Đại học An Giang về chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia. | ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG VỀ CÁC THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỐNG ĐẾN VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ BIÊN GIỚI QUỐC GIA Nguyễn Hồ Thanh1 Tóm tắt Trong khuôn khổ bài viết tác giả trình bày khái quát các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia mạng xã hội các kênh thông tin và đánh giá tác động của mạng xã hội và các kênh thông tin đến nhận thức hành động của sinh viên Trường Đại học An Giang về chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia. Từ đó kiến nghị một số giải pháp nâng cao nhận thức hành động của sinh viên về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia trước tác động của các kênh thông tin. Từ khóa Kênh thông tin Chủ quyền lãnh thổ Biên giới quốc gia Sinh viên Trường Đại học An Giang. 1. Mở đầu Nghiên cứu tác động của mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống đến nhận thức và hành động của sinh viên Trường ĐHAG về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là một vấn đề có vai trò quan trọng và cấp bách. Bởi vì vấn đề chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia CQLT BGQG là một vấn đề nhạy cảm và có những diễn biến vô cùng phức tạp. Để sinh viên Trường Đại học An Giang Trường ĐHAG có được hiểu biết đúng đắn về vấn đề này là điều rất khó khăn. Trong khi việc tìm hiểu thông tin về CQLT BGQG là một nhu cầu lớn và diễn ra hằng ngày của sinh viên nhưng các kênh truyền thông lại chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng của mình trong đó bao gồm các kênh chính thống cũng như các trang mạng xã hội. Vấn đề thông tin tràn lan thiếu sự xác thực và còn nhiều sai lệch đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của sinh viên Trường ĐHAG cũng như toàn xã hội. Vì vậy bài viết cung cấp kết quả điều tra Nhận thức của sinh viên Trường ĐHAG về các thông tin trên mạng xã hội MXH và kênh chính thông tin chính thống KTTCT đối với vấn đề CQLT BGQG nhằm đánh giá thực trạng nhận thức về vấn đề này của sinh viên Trường ĐHAG. Trong bài viết này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu đối tượng là nhận thức và hành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    176    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.