Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phát triển sản xuất cà phê tại Kon Tum

Luận văn "Giải pháp phát triển sản xuất cà phê tại Kon Tum" góp phần hệ thống hóa về cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề phát triển sản xuất cà phê; phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của các nông hộ trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 - 2010; định hướng và đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    40    1    01-12-2023
118    59    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.