Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật điện: Sử dụng tối ưu nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong lưới điện Microgrid

Luận văn "Sử dụng tối ưu nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong lưới điện Microgrid" nghiên cứu tìm hiểu hệ thống microgrid ở các nước phát triển; tìm hiểu các nguồn phát năng lượng sạch bao gồm năng lượng mặt trời và năng lượng gió; xây dựng chương trình điều khiển sử dụng ưu tiên từ nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống lưới điện microgrid; dùng phần mềm Matlad để mô phỏng hệ thống điều khiển của microgrid. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - NGUYỄN ANH TUÂN SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG LƯỚI ĐIỆN MICROGRID LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Mã số ngành 60520202 TP. HỒ CHÍ MINH tháng 7 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - NGUYỄN ANH TUÂN SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG LƯỚI ĐIỆN MICROGRID LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Mã số ngành 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. THANH PHƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH tháng 7 năm 2018 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học . Nguyễn Thanh Phương Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 28 tháng 07 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm Ghi rõ họ tên học hàm học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 PGS. TS. Ngô Cao Cường Chủ tịch 2 PGS. TS. Huỳnh Châu Duy Phản biện 1 3 TS. Võ Hoàng Duy Phản biện 2 4 PGS. TS. Nguyễn Hùng Ủy viên 5 TS. Đoàn Thị Bằng Ủy viên Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa nếu có . Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập Tự do Hạnh phúc TP. HCM ngày 16 tháng 07 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên NGUYỄN ANH TUÂN Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 28 11 1991 Nơi sinh Phan Thiết Bình Thuận Chuyên ngành Kỹ Thuật Điện MSHV 1641830022 I- Tên đề tài SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG LƯỚI ĐIỆN MICROGRID. II- Nhiệm vụ và nội dung - Tìm hiểu hệ thống microgrid ở các nước phát triển. - Tìm hiểu các nguồn phát năng lượng sạch năng lượng mặt trời và năng lượng gió. - Xây dựng chương trình điều khiển sử dụng ưu tiên từ nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống lưới điện microgrid. - Dùng phần mềm Matlad để mô phỏng hệ thống điều khiển của microgrid. III- Ngày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.