Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số

Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; cấu trúc chung của các bộ vi xử lý; định dạng số của các bộ vi xử lý; tập lệnh; các bộ vi xử lý mở rộng; cài đặt thuật toán xử lý tín hiệu lên DSP; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Nguyễn Công Phương Xử lý tín hiệu số và ứng dụng Vi xử lý tín hiệu số Nội dung I. Khái niệm chung II. Tín hiệu và hệ thống rời rạc III. Lọc số IV. Vi xử lý tín hiệu số V. Một số ví dụ ứng dụng site ncpdhbkhn 2 Vi xử lý tín hiệu số 1. Giới thiệu 2. Cấu trúc chung của các bộ vi xử lý 3. Định dạng số của các bộ vi xử lý 4. Tập lệnh 5. Các bộ vi xử lý mở rộng 6. Cài đặt thuật toán xử lý tín hiệu lên DSP site ncpdhbkhn 3 Giới thiệu 1 Xử lý dữ liệu Tính toán toán học Xử lý văn bản quản lý dữ liệu Xử lý tín hiệu số điều Ứng dụng điển hình hệ điều hành khiển chuyển động mô phỏng Dịch chuyển dữ liệu A B Cộng A B C Phép toán chính Đánh giá If A B then Nhân A B C https w iki Pentium_FDIV_bug https topic Texas 20Ins truments amp item_type topic site ncpdhbkhn 4 Giới thiệu 2 http about documents-other-info https w iki Digital_filter site ncpdhbkhn 5 Giới thiệu 3 Smith . 1999 The Scientist and Engineer s Guide to Digital Signal Processing California Technical Publishing site ncpdhbkhn 6 Giới thiệu 4 https fcharlot digital-signal-processor-evolution-over-the-last-30-years site ncpdhbkhn 7 Vi xử lý tín hiệu số 1. Giới thiệu 2. Cấu trúc chung của các bộ vi xử lý 3. Định dạng số của các bộ vi xử lý 4. Tập lệnh 5. Các bộ vi xử lý mở rộng 6. Cài đặt thuật toán xử lý tín hiệu lên DSP site ncpdhbkhn 8 Cấu trúc chung của các bộ vi xử lý 1 100 100 100 101 D x n 3 101 D x n 4 101 D x n 5 102 C x n 2 102 C x n 3 102 C x n 4 103 B x n 1 103 B x n 2 103 B x n 3 104 A x n 104 A x n 1 104 A x n 2 105 H x n 7 105 I x n 105 I x n 1 106 G x n 6 106 G x n 7 106 J x n 107 F x n 5 107 F x n 6 107 F x n 7 108 E x n 4 108 E x n 5 108 E x n 6 109 109 109 site ncpdhbkhn 9 Cấu trúc chung của các bộ vi xử lý 2 y n a0 x n a1 x n 1 . a7 x n 7 100 101 D x n 3 a3 102 C

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.