Vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Bài viết "Vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay" nêu quan điểm cá nhân về phương án đào tạo trong tình hình hội nhập quốc tế hiện nay và đề xuất phương pháp quản lý, hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra các vấn đề thuộc về chiến lược đào tạo theo phương pháp “tam giác đều đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực”. Mời các bạn cùng tham khảo! | VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Huỳnh Lê Minh Thiện Lê Chi Lan Hồ Văn Cừu 1 Đỗ Đăng Trình Đặng Thị Hải Bình 2 3 Tóm tắt Để phát triển đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay chúng tôi khẳng định rằng đạo đức nghề nghiệp là một vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc hơn nữa bên cạnh sự nỗ lực để đào tạo những công nhân kỹ sư lành nghề có tầm nhìn và văn hóa có thể hội nhập quốc tế. Vấn đề về đạo đức nghề nghiệp nên được xem xét tới như là văn hóa chung để hội nhập bao gồm các khía cạnh liên quan đến kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm tính hợp tác tinh thần chia sẻ kinh nghiệm tinh thần gánh vác trách nhiệm tính kế thừa tính nhân đạo trong lao động sản xuất sự nỗ lực cải thiện môi trường làm việc chung trách nhiệm đối với cộng đồng tính trung thực và nhiều vấn đề đạo đức khác. Bài tham luận này đứng ở góc nhìn của giảng viên giảng dạy về ngành nghề kỹ thuật nhóm tác giả cũng là người đã từng ở vị trí của một nhân viên kỹ thuật và quản lý kỹ thuật nêu lên các vấn đề phát sinh từ đạo đức nghề nghiệp hoặc bị chi phối do vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Nhóm tác giả cũng nêu quan điểm cá nhân về phương án đào tạo trong tình hình hội nhập quốc tế hiện nay và đề xuất phương pháp quản lý hoạch định tổ chức điều khiển kiểm tra các vấn đề thuộc về chiến lược đào tạo theo phương pháp tam giác đều đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực . Từ khóa Phát triển giáo dục giáo dục chuyên nghiệp thái độ làm việc đạo đức nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực hội nhập quốc tế cách mạng công nghiệp . 1. NHÌN NHẬN CHUNG VỀ KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CÒN TỒN TẠI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp thể hiện ngay trong cách bạn phản ứng trước những tình huống trong cuộc sống công sở hàng ngày Trịnh Duy Huy 2007 . Trong bất kỳ thời đại nào nguồn nhân lực bao giờ cũng là yếu tố quan trọng trong chiến lược xây dựng và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    46    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.