Dạy và học thật để có chất lượng thật ở trường phổ thông hiện nay

Bài viết "Dạy và học thật để có chất lượng thật ở trường phổ thông hiện nay" đề cập đến những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện“dạy và học thật để có “chất lượng thật”ở trường phổ thông hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! | DẠY VÀ HỌC THẬT ĐỂ CÓ CHẤT LƯỢNG THẬT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc 1 Tóm tắt Đã từ lâu bệnh thành tích luôn là vấn đề nhức nhối của giáo dục nước nhà. Những thành tích ảo trở nên đáng báo động ở các trường phổ thông các cấp. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới chất lượng giáo dục không thật hiện nay. Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo Nghị quyết 29 của Đảng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là nhiệm vụ hết sức to lớn và có ý nghĩa quan trọng của ngành Giáo dục đào tạo. Đây cũng là con đường hữu hiệu nhằm nhanh chóng khắc phục hạn chế đó. Muốn vậy ngành Giáo dục nói chung giáo dục phổ thông nói riêng phải khẩn trương thực hiện việc dạy thật học thật và thi thật. Đó là việc làm tuy không phải vấn đề mới nhưng lại rất cụ thể thiết thực của mỗi giáo viên mỗi nhà trường để góp phần vào công cuộc đổi mới thành công. Từ khóa Dạy thật học thật thi thật chất lượng thành tích. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ lâu trên cơ sở nhận thức rõ những hạn chế của nền giáo dục nước nhà Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo với mục đích tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhấp quốc tế của đất nước. Ngày 4 11 2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Nghị quyết số 29 NQ TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo với nhiều mục tiêu lớn nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ mọi mặt của sự nghiệp giáo dục đào tạo phù hợp với sự phát triển của đất nước và thời đại. Đây còn là chủ trương hết sức đúng đắn và kịp thời để khắc phục những hạn chế đã tồn tại lâu dài của ngành giáo dục đó là bệnh chạy theo thành tích bệnh hình thức hư danh .trong suốt thời gian qua. Trong buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6 5 2021 Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nêu yêu cầu học thật thi thật nhân tài thật là một nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay của ngành giáo dục hiện nay. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Phần 2 DẠY THẬT HỌC THẬT - BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN 417 Muốn vậy các nhà trường

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    133    16    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.