Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Luận văn "Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam" đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    106    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.