Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Bình Chiểu, TP. HCM

Ôn tập cùng "Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Bình Chiểu, TP. HCM" được chia sẻ sau đây sẽ giúp các em hệ thống được kiến thức môn học một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, đồng thời, phương pháp học này cũng giúp các em được làm quen với cấu trúc đề thi trước khi bước vào kì thi chính thức. Cùng tham khảo đề thi ngay các em nhé! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2022 2023 TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Môn thi TOÁN - KHỐI 11 Ngày thi 27 10 2022 Thời gian 60 phút không kể thời gian phát đề MÃ ĐỀ 111 sin 2 x Câu 1 1 điểm Tìm tập xác định của hàm số lượng giác y . cos x 1 Câu 2 1 điểm Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác y 2 3sin x . 6 Câu 3 6 điểm Giải các phương trình lượng giác sau a sin x 300 sin 450 . b 3 sin x cos x 2 . c 2sin 2 x 7sin x 3 0 . d 4sin 2 x 12cos x 9 0 . 1 1 e 3sin 2 x sin x cos x 2cos2 x 1 . f cos 2 x 2 cos x 2 0. cos x 2 cos x Câu 4 1 điểm Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ u 1 2 tìm ảnh của điểm A 4 -3 qua phép tịnh tiến vectơ u . Câu 5 1 điểm Cho hình chóp S. ABCD đáy ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song điểm M thuộc cạnh SA. Tìm giao tuyến của mặt phẳng SAC và MBD . - HẾT - Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh Số báo danh . . Chữ kí giám thị 1 . Chữ kí giám thị 2 . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2022 2023 TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU Môn thi TOÁN - KHỐI 11 Thời gian 60 phút không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 111 Ghi Câu hỏi Điểm chú Câu 1 ĐKXĐ cos x 1 0 cos x 1 x k 2 k Z 1 điểm Vậy TXĐ D R k 2 k Z . 1 sin x 1 3 3sin x 3 1 y 5 . 6 6 Câu 2 GTLN y 5 khi sin x 1 x k 2 k Z . 1 điểm 6 3 2 GTNN y -1 khi sin x 1 x k 2 k Z . 6 3 sin x 300 sin 450 Câu 3 a x 300 450 k 3600 x 750 k 3600 k Z . 1 điểm x 30 180 45 k 360 0 0 0 0 x 165 k 360 0 0 3 sin x cos x 2 3 1 2 2 sin x cos x sin x b 2 2 2 6 2 1 điểm x 6 4 k 2 x 12 k 2 k Z . x k 2 x 7 k 2 6 4 12 sin x 3 ptvn x k 2 c 2sin 2 x 7sin x 3 0 1 6 k Z sin x x 5 k 2 1 điểm 2 6 4sin 2 x 12cos x 9 0 4cos2 x 12cos x 5 0 d 1 cos x 2 1 điểm 2 x k 2 k Z . cos x 5 ptvn 3 2 3sin 2 x sin x cos x 2cos2 x 1 TH1 cos x 0 x k k Z . 2 3 1 vô lí . Vậy x k k Z không là nghiệm của . 2 e 1 điểm TH2 cos x 0 x k k Z . 2 tan x 1 x k n 2 tan 2 x tan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.