Đề thi KSCL môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Triệu Quang Phục (Mã đề 200)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi KSCL môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án (Lần 1) - Trường THPT Triệu Quang Phục (Mã đề 200) dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | SỞ GD amp ĐT HƯNGYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - KHỐI 11 TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC NĂM HỌC 2022 2023 Đề thi gồm 06 trang Môn thi TOÁN Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh Lớp . .Số báo danh . Mã đề 200 Câu 1 Cho hình vuông ABCD tâm I . Gọi E F K lần lượt là trung điểm của DI CI AI như hình vẽ dưới đây . Ảnh của tam giác ADE qua phép quay Q I 270 là tam giác nào sau đây A. BAK . B. DCF . C. DEF . D. FBC . Câu 2 Tập xác định của hàm số y tan x là A. D k k . B. D . C. D k k . D. D k 2 k . 2 2 Câu 3 Tất cả các nghiệm của phương trình cos x 1 là A. x k k . B. x k k .C. x k 2 k .D. x k 2 k 2 2 Câu 4 Nghiệm của phương trình sin x 10 1 là A. x 100 k 360 . B. x 80 k180 . C. x 100 k 360 . D. x 100 k180 . Câu 5 Tất cả các nghiệm của phương trình sin x sin là 5 x 5 k x 5 k 2 A. k . B. k . x 4 k x 4 k 2 5 5 x 5 k 2 x 5 k C. k . D. k . x k 2 x k 5 5 Câu 6 Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm 3 5 A. sin x . B. sin x . C. sin x 3 . D. sin x 2 . 5 2 Câu 7 Tập giá trị của hàm số y sin 2 x là A. 2 2 . B. 0 2 . C. 1 1 . D. 0 1 . Câu 8 Giá trị lớn nhất của hàm số y 3sinx 2 trên bằng Trang 1 Mã đề 200-Toán 11 A. 3 . B. 2 . C. 1 . D. 5 . Câu 9 Khẳng định nào dưới đây là sai A. Hàm số y cos x là hàm số lẻ. B. Hàm số y cot x là hàm số lẻ. C. Hàm số y sin x là hàm số lẻ. D. Hàm số y tan x là hàm số lẻ. Câu 10 Cho tam giác ABC . Gọi M N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Phép vị tự tâm A tỉ số k bằng bao nhiêu sẽ biến tam giác AMN thành tam giác ABC 1 1 A. k 2 . B. k . C. k D. k 2 . 2 2 Câu 11 Trên khoảng đồ thị hàm số y sin x được cho như hình vẽ Hàm số y sin x nghịch biến trên khoảng nào sau đây A. . B. 0 . C. 0 . D. . 2 2 2 Câu 12 Cho hình thoi ABCD tâm O . Phép tịnh tiến theo OB biến điểm D thành điểm nào A. Điểm B B. Điểm O C. Điểm A D. Điểm C Câu 13 Cho A 3 0 B 2 4 C 4 5 . Phép tịnh tiến theo vectơ v 1 4 biến tam giác ABC thành tam giác A B C . Tọa độ trọng tâm tam giác A B C là A. 7 0 B. 0 7 . C. 7 0 . D. 0 7 . Câu 14 Trong các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    214    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.