Tuyển tập 20 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán 11 - Đặng Việt Đông

Mời các bạn cùng tham khảo "Tuyển tập 20 đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán 11" biên soạn bởi tác giả Đặng Việt Đông với mục đích cung cấp một số đề thi tổng hợp để học sinh ôn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức, kĩ năng giải bài tập nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kì thi giữa học kì 1. | Giáo viên Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập GKI Toán 11 ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút không tính thời gian phát đề PHẦN I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1. Phép vị tự tâm O tỉ số k k 0 biến mỗi điểm M thành M . Mệnh đề nào sau đây đúng 1 A. OM OM . B. OM OM . C. OM kOM . D. OM kOM . k Câu 2. Một lớp học có 12 bạn nam và 10 bạn nữ. Số cách chọn hai bạn trực nhật sao cho có cả nam và nữ là A. 210 . B. 22 . C. 120 . D. 231 . Câu 3. Nghiệm của phương trình 1 tan x 0 . A. x k . B. x k . C. x k 2 . k 2 . D. x 4 4 4 4 Câu 4. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai của một hàm số lượng giác A. 4sin 2 x 5sin x 8 0 . B. 2 tan 2 3x 3tan 3x 5 0 . x x C. cos2 x 6sin 2 x 5 0 . D. cos2 10cos 5 0 . 2 2 Câu 5. Có 4 bông hoa hồng khác nhau có 6 bông hoa lan khác nhau có 5 bông hoa cúc khác nhau. Hỏi bạn có bao nhiêu cách chọn 3 bông hoa để cắm sao cho hoa trong lọ phải có một bông hoa của mỗi loại. A. 36 . B. 24 C. 16. D. 120 . Câu 6. Phép quay tâm O góc quay nào dưới đây là một phép đồng nhất A. 4 . B. 3 . C. . D. . Câu 7. Trên giá sách có 10 quyển sách Toán khác nhau 11 quyển sách Văn khác nhau và 7 quyển sách tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 quyển sách trong các quyển sách trên A. 32 . B. 26 . C. 28 . D. 20 . Câu 8. Cho 8 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên A. 84 . B. 336 . C. 56 . D. 168 . Câu 9. Nghiệm của phương trình sin 2 x sin x 0 thỏa điều kiện x 2 2 A. x . B. x . C. x 0 . D. x . 3 2 Câu 10. Xét các khẳng định sau I Cho hai đường thẳng a và đường thẳng b song song với nhau. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành b. II Phép dời hình biến một hình thành một hình bằng nó. III Q I 2020 là phép đồng nhất. IV Mọi phép vị tự tâm I tỉ số k 0 đều là phép đồng dạng tỉ số k. Khi đó số khẳng định đúng là A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 11. Khẳng dịnh nào sau đây dúng A. Tv A M MA a . B. Tv A M AM

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.