Đề tài: Hành vi khách hàng tại doanh nghiệp Toco Toco

Đề tài "Hành vi khách hàng tại doanh nghiệp Toco Toco" được thực hiện với nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Mô tả ngành hàng lựa chọn và hành vi sử dụng sản phẩm nói chung. Chương 2: Phân tích kết quả nghiên cứu, khảo sát người tiêu dùng thực tế; Chương 3: Thiết lập đối tượng NTD mục tiêu cho sản phẩm. Chương 4: Xây dựng kế hoạch marketing tung sản phẩm ra thị trường và phát triển trong 1 năm đầu. Mời các bạn cùng tham khảo. | lOMoARcPSD 16911414 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT POLYTECHNIC ASSIGNMENT HÀNH VI KHÁCH HÀNG Giảng viên Vũ Diệu Thúy Lớp EC16314 Nhóm 4 Thành viên Trần Thị Thu Hà PH17355 Nguyễn Như Quỳnh PH17437 Nguyễn Thị Thu Hằng PH17438 Lỗ Thị Đào Tuyên PH17335 Phùng Thị Huyền Trang PH17390 Phạm Văn Thắng PH18177 1 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 Mục lục CHƯƠNG 1 4 MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG LỰA CHỌN VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÓI CHUNG 4 . Mô tả thị trường ngành hàng lựa chọn 4 . Tổng quan về doanh nghiệp 6 . Lịch sử hình thành ToCoToCo 6 . Sản phẩm chính ToCoToCo 8 . Khách hàng mục tiêu 9 . Mô hình SWOT 9 . Hành vi sử dụng sản phẩm 11 CHƯƠNG 2 13 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT NGƯỜI TIÊU DÙNG THỰC TẾ 13 . Lựa chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp 13 . Hình thức nghiên cứu 13 . Lý do lựa chọn khảo sát 13 . Mục đích nghiên cứu 13 . Đối tượng nghiên cứu 13 . Thiết kế nghiên cứu bảng khảo sát 13 . Phân tích kết quả nghiên cứu 16 . Bảng tần suất trả lời phần câu hỏi chi tiết 16 . Bảng tỷ lệ 17 . Phân tích kết quả nghiên cứu 17 . Kết luận 22 CHƯƠNG 3 23 THIẾT LẬP ĐỐI TƯỢNG NTD MỤC TIÊU CHO 23 SẢN PHẨM 23 . Phân tích nhân khẩu học 23 . Phân tích yếu tố tâm lí 23 2 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 . Khó khăn của người tiêu dùng trong sản phẩm 23 . Đánh giá về sự không hài lòng về sản phẩm hiện tại 23 . Nhu cầu lợi ích được thỏa mãn 23 CHƯƠNG 4 24 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TUNG SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN TRONG 1 NĂM ĐẦU 24 . Phân tích 4P 24 . Chiến lược sản phẩm 24 . Chiến lược giá 26 . Chiến lược phân phối 27 . Chiến lược xúc tiến 28 . Kế hoạch duy trì với khách hàng 30 3 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy Ntkphuong205@ lOMoARcPSD 16911414 CHƯƠNG 1 MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG LỰA CHỌN VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÓI CHUNG . Mô tả thị trường ngành hàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    71    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.