Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phát triển tư duy lập trình và khắc phục sai lầm cho học sinh lớp 11 thông qua sử dụng cấu trúc rẽ nhánh

Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Phát triển tư duy lập trình và khắc phục sai lầm cho học sinh lớp 11 thông qua sử dụng cấu trúc rẽ nhánh" chủ yếu tập trung vào nghiên cứu những sai lầm thường mắc phải của các em khi sử dụng câu lệnh rẽ nhánh. Hệ thống các bài tập nghiên cứu quen thuộc, các bài toán gần gũi với thực tế, có mở rộng bài toán, có phát triển bài toán, có áp dụng liên môn giúp học sinh yêu thích môn học và phát triển tư duy lập trình. | MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Căn cứ vào công văn số 3627 SGDĐT GDPT ngày 29 8 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 2019 và hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Tin học cấp THPT của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà. Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy môn Tin 11 của trường THPT Lưu Hoàng về số lượng nội dung các tiết bài tập và thực hành ở các chương III chương IV. Với tình hình thực tế giảng dạy môn Tin ở trường THPT Lưu Hoàng tôi nhận thấy học sinh chưa có hứng thú với môn học một phần vì môn Tin học 11 quá khó đối với các em một phần vì tư duy giài toán chưa cao do đầu chất lượng tuyển sinh vào 10 còn thấp. Để góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy việc thu hút học sinh tích cực giải toán bằng máy tính và phát triển tư duy lập trình của học sinh là rất cần thiết. Câu lệnh rẽ nhánh và câu lệnh ghép là một nội dung tiêu biểu của phần lập trình. Thực tế khi sử dụng câu lệnh này để giải bài tập các em thường mắc phải nhiều lỗi sai đặc biệt là xác định biểu thức logic và không sử dụng câu lệnh ghép trong trường hợp cần thiết. Sau khi tìm hiểu các nguyên nhân và những lỗi học sinh hay mắc phải khi lập trình giải toán có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh tôi tìm giải pháp khắc phục củng cố khắc sâu kiến thức thông qua việc hướng dẫn và giao bài tập cho học sinh hoàn thiện sản phẩm ở nhà . 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài này chủ yếu tập trung vào nghiên cứu những sai lầm thường mắc phải của các em khi sử dụng câu lệnh rẽ nhánh. Hệ thống các bài tập nghiên cứu quen thuộc các bài toán gần gũi với thực tế có mở rộng bài toán có phát triển bài toán có áp dụng liên môn giúp học sinh yêu thích môn học và phát triển tư duy lập trình. 3 20 Đề tài có ý nghĩa lớn đối với việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Phát huy tính tích cực của học sinh tạo sự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.