Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý tài chính tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Mục đích nghiên cứu của luận văn "Quản lý tài chính tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên" nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên nhằm tăng cường hiệu quả. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐÀO THỊ TÂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ Hà Nội 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐÀO THỊ TÂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ 8 31 01 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC LÊ CHI MAI Hà Nội 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả luận văn Đào Thị Tâm LỜI CẢM ƠN Để đạt được kết quả này trước hết tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giáo đã giảng dạy truyền đạt những kiến thức quý báu cho tác giả trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt cảm ơn cô giáo . Lê Chi Mai người đã dành nhiều tâm huyết tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình làm Luận văn những nhận xét góp ý sâu sắc của cô là những gợi ý quý báu để tác giả giải quyết được các vấn đề trong đề tài nghiên cứu. Xin cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công Học Viện Hành Chính Quốc Gia đã có những ý kiến góp ý quý báu và khoa học cho đề tài đồng thời tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường Khoa sau đại học và các thầy cô giáo trong Học Viện Hành Chính Quốc Gia đã giúp đỡ tác giả hiểu biết hơn về chuyên môn nâng cao nhận thức và phương pháp luận khoa học để phục vụ cho nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn. Xin cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo cán bộ viên chức Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin số liệu tài liệu ý kiến đóng góp chuyên môn để giúp tác giả hoàn thành luận văn này. Xin cảm ơn tất cả bạn bè gia đình và đồng nghiệp đã động viên khuyến khích tác giả trong học tập và nghiên cứu. Do thời gian có hạn nên Luận văn chưa giải quyết được hết các vấn đề về đặt ra và không tránh khỏi những sai sót tác giả rất mong quý Thầy Cô các nhà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.