Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm OSC tại Công ty TNHH MTV công nghệ EB Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm OSC tại Công ty TNHH MTV công nghệ EB Việt Nam" nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và mức độ ảnh hưởng của chúng nhằm tối thiểu hóa chi phí trong quá trình sản xuất sản phẩm OSC tại công ty TNHH MTV công nghệ EB Việt Nam; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm OSC cũng như hoàn thiện công tác tổ chức quản lý nhằm phát triển bền vững hơn. | TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT SẢN PHẨM OSC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ EB VIỆT NAM Sinh viên thực hiện Tạ Thị Bích Chung Lớp D17QC01 Khoá 2017 2021 Ngành Quản lý công nghiệp Giảng viên hƣớng dẫn ThS. Nguyễn Minh Đăng Bình Dƣơng tháng 11 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của Minh Đăng. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là hoàn toàn trung thực và chưa được công bố dưới hình thức nào trước đây. Những tài liệu có tham khảo để phân tích và nhận xét được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra còn có một số trích dẫn của nhiều tác giả cơ quan tổ chức khác nhau đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này. Bình Dương ngày 27 tháng 11 năm 2020 Sinh viên thực hiện Tạ Thị Bích Chung ii LỜI CAM KẾT Trong quá trình hoàn thành bài báo cáo tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Minh Đăng đã chu đáo và tận tình hướng dẫn tôi để thực hiện bài báo cáo này. Đồng thời tôi cũng rất chân thành cảm ơn Công ty TNHH MTV công nghệ EB đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tìm hiểu thu thập thông tin thực tập tại công ty. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn thiện nhất. Song vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi mong nhận được sự đóng góp của thầy và những giảng viên khác để hoàn thiện bài báo cáo hơn. Nếu phát hiện có bất kì gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trong bài báo cáo của mình. Xin chân thành cảm ơn Bình Dương ngày 27 tháng 11 năm 2020 Sinh viên thực hiện Tạ Thị Bích Chung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .ii LỜI CAM KẾT. iii MỤC LỤC. iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒ . ix PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục tiêu của đề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.