Giáo án Hóa học lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Giáo án "Hóa học lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị" được biên soạn nhằm giúp học sinh hiểu được nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử; Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo giáo án. | Ngày soạn 13 9 2018 Tiết 4 5 BÀI 2 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. ĐỒNG VỊ I. Mục tiêu chủ đề 1. Kiến thức kỹ năng thái độ Hiểu được Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số hiệu nguyên tử Z bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử. Kí hiệu nguyên tử AZ X. X là kí hiệu hoá học của nguyên tố số khối A là tổng số hạt proton và số hạt nơtron. Khái niệm đồng vị nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. Kĩ năng Xác định số electron số proton số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử ngược lại. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị. Trọng tâm Đặc trưng của nguyên tử là điện tích hạt nhân số p nếu có cùng điện tích hạt nhân số p thì các nguyên tử đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học khi số n khác nhau sẽ tồn tại các đồng vị. Cách tính số p e n và nguyên tử khối trung bình Thái độ Say mê hứng thú tự chủ trong học tập trung thực yêu khoa học. 2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển Năng lực giải quyết vấn đề năng lực tư duy năng lực hợp tác trong hoạt động nhóm . Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống. Năng lực sử dụng ngôn ngữ Diễn đạt trình bày ý kiến nhận định của bản thân. Năng lực tính toán qua việc giải các bài tập hóa học. II Phương pháp và kĩ thuật dạy học 1 Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học nhóm dạy học nêu vấn đề. 1 2 Các kĩ thuật dạy học Hỏi đáp tích cực. Khăn trải bàn. Nhóm nhỏ. III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên GV Làm giáo án các phiếu học tập. Nam châm để gắn nội dung báo cáo của HS lên bảng . Giấy cỡ lớn và bút để cho học sinh hoạt động nhóm. 2. Học sinh HS Học bài cũ. Học kĩ phần tổng kết của bài 1. IV. Chuỗi các hoạt động học A. Hoạt động trải nghiệm kết nối 10 phút Mục tiêu Phương thức tổ chức Kết quả Đánh giá Huy động 1 Chuyển giao nhiệm vụ học tập. Phiếu học tập số 1 Qua quan các kiến thức HĐ nhóm GV chia lớp thành 4 nhóm phát phiếu học tập giấy cỡ a sát Trong quá đã .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    96    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.