Bài giảng Soạn thảo văn bản hành chính nâng cao bài 9: Mail Merge

Bài giảng "Soạn thảo văn bản hành chính nâng cao bài 9: Mail Merge" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên biết cách trộn thư trong word bằng tính năng Mail Merge, nhằm giúp cho công việc soạn thảo văn bản để gửi thư mời được rút ngắn đi đáng kể. Giúp tự động trộn thư, chèn một danh sách vào một mẫu tin cố định như thư mời, bảng điểm . cho nhiều người một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất và tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với cách truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây. | BÀI 09 MAIL MERGE I. Đặt Vấn Đề Thông thường khi bạn có 1 mẫu thư mời bảng điểm hơp. Bạn thường làm thủ công sẽ phải photo nguyên vài chục cái đơn rồi điền tay từng thông tin dữ liệu vào. Hoặc nếu trên máy thì gõ từng cái một cũng rất mất thời gian đôi khi còn bị lỗi sai sót. Sử dụng tính năng Mail Merge trong Word rất hữu ích đối với người dùng. Tính năng này đã giúp cho công việc soạn thảo văn bản để gửi thư mời được rút ngắn đi đáng kể. Giúp tự động trộn thư chèn một danh sách vào một mẫu tin cố định như thư mời bảng điểm. cho nhiều người một cách hiệu quả nhất nhanh nhất và tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với cách truyền thống. BÀI 09 MAIL MERGE II. Cách Trộn Thư Trong Word Bằng Tính Năng Mail Merge 1. Yêu Cầu Bạn chỉ cần 1 file Word chứa nội dung thư mời làm cái khung và 1 file chứa danh sách những người được mời đơn cử file Excel dữ liệu trong danh sách trong Excel sẽ được điền 1 cách tự động. Đặc biệt lúc tạo file danh sách thì không được để trống 1 dòng nào phía trên hay phía dưới table cả. Nếu không bạn sẽ tạo ra các biểu mẫu trống. Ví dụ BÀI 09 MAIL MERGE 2. Các Bước Thực Hiện Trộn Thư Trong Word Bước 1 Tại văn bản Word cần trộn thư click vào tab Mailings Start Mail Merge Step-by-Step Mail Merge Wizard để mở các bước thực hiện. BÀI 09 MAIL MERGE 2. Các Bước Thực Hiện Trộn Thư Trong Word Bước 2 Tại hộp thoại Mail Merge click chọn Letter và click Next Starting document trong mục Step 1 of 6 để bắt đầu quá trình trộn thư mời. BÀI 09 MAIL MERGE 2. Các Bước Thực Hiện Trộn Thư Trong Word Bước 3 Tại câu hỏi How do you want to set up your letters các bạn tích vào ô Use the current document. Sau đó click chọn Next Select recipients. BÀI 09 MAIL MERGE 2. Các Bước Thực Hiện Trộn Thư Trong Word Bước 4 Trong mục Select recipients nếu chưa có danh sách thì các bạn chọn Type a new list Create để tạo mới. Sau khi xuất hiện cửa sổ New Address list Chọn Customize Columns. Sau đó Thêm Xoá Sửa tuỳ nội dung cần trộn vào thư của bạn Nhấn OK. BÀI 09 MAIL MERGE 2. Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.