Bài giảng Thiết kế nội dung E - learning: Chương 1: Tổng quan về E-Learning

Bài giảng "Thiết kế nội dung E - learning: Chương 1: Tổng quan về E-Learning" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được tổng quan về E-Learning; Mô hình hệ thống E-Learning; Ưu điểm và hạn chế của E-Learning; . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây. | CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ E-LEARNING Tổng quan về E-Learning E learning chính là sự hội tụ của học tập và internet E Learning là hình thức học tập bằng truyền thông qua mạng Internet theo cách tương tác với nội dung học tập và được thiết kế dựa trên nền tảng phương pháp dạy học. Tổng quan về E-Learning E Learning là việc sử dụng công nghệ mạng để thiết kế cung cấp lựa chọn quản trị và mở rộng việc học tập E Learning là việc sử dụng sức mạnh của mạng để cho phép học tập ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu Tổng quan về E-Learning E Learning là việc cung cấp nội dung thông qua tất cả các phương tiện điện tử bao gồm Internet Intranet Trạm phát vệ tinh Băng tiếng hình Tivi tương tác và CD-ROM E Learning bao gồm tất cả các dạng điện tử form of electronics hỗ trợ việc dạy và việc học. Các hệ thống thông tin và truyền thông có hoặc không kết nối mạng được dùng như một phương tiện để thực hiện quá trình học tập. Tổng quan về E-Learning E Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông Compare Infobase Inc . E Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục MASIE Center Tổng quan về E-Learning Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền tải qua nhiều kỹ thuật khác nhau như Internet TV Video tape các hệ thống giảng dạy thông minh và việc đào tạo dựa trên máy tính CBT Sun Microsystem Inc . Việc truyền tải các hoạt động quá trình và sự kiện đào tạo và học tập thông qua các phương tiện điện tử như Intranet Internet Extranet CD-ROM Video tape DVD TV các thiết bị cá nhân e-learningsite . Tổng quan về E-Learning Việc sử dụng công nghệ để tạo ra đưa các dữ liệu có giá trị thông tin học tập và kiến thức với mục đích nâng cao hoạt động của tổ chức và phát triển khả năng cá nhân. Định nghĩa của Lance Dublin hướng tới e-learning trong doanh nghiệp Tổng quan về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.