Di động liên thế hệ về nghề nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết Di động liên thế hệ về nghề nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tập trung mô tả bức tranh di động liên thế hệ về nghề nghiệp đang diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát hiện ra các quy luật và tính quy luật của quá trình chuyển giao những ưu thế và bất lợi xã hội. | Di động liên thế hệ về nghề nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long Hoàng Thị Quyên Tóm tắt Đóng góp chính của nghiên cứu này là việc vận dụng các mô hình lý thuyết của các nhà xã hội học liên quan đến di động liên thế hệ về nghề nghiệp vào mô tả quá trình tái tạo các giai tầng trong xã hội Việt Nam đương đại. Theo đó bài viết tập trung mô tả bức tranh di động liên thế hệ về nghề nghiệp đang diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát hiện ra các quy luật và tính quy luật của quá trình chuyển giao những ưu thế và bất lợi xã hội1. Từ khóa Di động liên thế hệ về nghề nghiệp Địa vị nghề Hệ thống phân tầng nghề nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam Abstract The paper presents how the theory of intergenerational occupational mobility has been applied to explain the process of class renewal in contemporary Vietnam in general and in the Mekong Delta in particular. It thereby highlights the rules and the regularity of the transfer process of social advantages and disadvantages. Keywords Intergenerational Occupational Mobility Occupational Status Occupational Stratification System Mekong Delta Vietnam Mở đầu1 vị nghề nghiệp của con trai so với địa vị Di động liên thế hệ về nghề nghiệp nghề nghiệp của cha. Tức là nghề nghiệp inter-generational occupational mobility của con trai có nguồn gốc xuất thân từ nghề hay di động nghề nghiệp giữa các thế hệ nghiệp của cha như thế nào Đỗ Thiên thường được mô tả thông qua việc so Kính 2007 . Tuy nhiên cách hiểu này sánh tình trạng nghề nghiệp giữa con và thường bị phê phán về mặt lý thuyết bởi nó cha Endruweit Trommsdorff Từ điển xã không phản ánh hết các yếu tố giới trong hội học 2002 120 đôi khi nó được hiểu dịch chuyển liên thế hệ. Theo đó bài viết theo một nghĩa hẹp hơn là sự thay đổi địa đối với nam. Việc chọn mẫu chú trọng địa phương ThS. Học viện Chính trị khu vực IV đang chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu Email hoangquyenhv4@ chia thành hai cụm cụm quận và cụm huyện để lựa 1 Số liệu bài viết lấy từ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    123    4    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.