Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Định vị thương hiệu BonPas trên thị trường bánh ngọt tại Đà Nẵng

Mục tiêu của đề tài "Định vị thương hiệu BonPas trên thị trường bánh ngọt tại Đà Nẵng" là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thương hiệu và định vị thương hiệu; sử dụng kỹ thuật định vị thống kê từ thị trường hiện tại nhận thức của khách hàng về BonPas; đề xuất giải pháp lựa chọn cho chiến lược định vị thương hiệu BonPas. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.