Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Luận văn "Quản lý nhà nước về hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum" trình bày hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý nhà nước về hoạt động XNK, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động XNK và quản lý nhà nƣớc về hoạt động XNK ở tỉnh Kon Tum thời gian qua; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động XNK tại tỉnh Kon Tum thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.