Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp marketing trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral

Luận văn "Giải pháp marketing trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral" nghiên cứu những vấn đề cơ bản của hoạt động Marketing đối với dịch vụ cho vay cá nhân. Nghiên cứu các số liệu để hiểu rõ về tình hình cho vay đối với cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral; dựa vào đó đề xuất các giải pháp marketing khả thi nhằm phát triển dịch vụ cho vay đối với cá nhân tại Chi nhánh Ea Ral trong thời gian đến. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
427    220    1    09-12-2023
274    62    4    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.