Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đo lường chất lượng dịch vụ internet banking tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu - Chi nhánh Quảng Nam

Luận văn "Đo lường chất lượng dịch vụ internet banking tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu - Chi nhánh Quảng Nam" đã đánh giá mức độ đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu - Chi nhánh Quảng Nam từ thang đo đã kiểm định; đề ra các hàm ý về công tác quản trị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ trong thời gian tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.