Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Truyền thông marketing tại Khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach

Luận văn "Truyền thông marketing tại Khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach" nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động truyền thông Marketing của một tổ chức, nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông Marketing của Khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing cho TMS. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
435    49    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.