Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Sử dụng mô hình TPB mở rộng để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách khi đến Đà Nẵng

Luận văn "Sử dụng mô hình TPB mở rộng để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách khi đến Đà Nẵng" sử dụng mô hình TPB để xem xét ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách trong trường hợp Việt Nam. Đồng thời, dựa trên kết quả của nghiên cứu của Line & Hanks (2015), nghiên cứu này cũng mở rộng mô hình TPB và xem xét sự ảnh hưởng của yếu tố Niềm tin môi trường (Environmental beliefs) đến thái độ, qua đó gián tiếp tác động đến ý định hành vi lựa chọn khách sạn xanh. Đây là đóng góp khoa học quan trọng của nghiên cứu này. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.